Σχετικά με το Κοινωνικό Μέρισμα 2019

Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού : Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. © 2019

Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών

Η επεξεργασία των δεδομένων των ωφελούμενων μονάδων και η εφαρμογή των κριτηρίων για τον καθορισμό των δικαιούχων έγινε από την Α.Α.Δ.Ε. κατόπιν διαταυρώσεων με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (ΕΑΠ, ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ).