Πληροφορίες για το Κοινωνικό Μέρισμα 2019


Νομοθετικό ΠλαίσιοΚοινή Υπουργική Απόφαση για το Κοινωνικό Μέρισμα 2019

Στατιστικά Στοιχεία

Έως την 27/12/2019 και ώρα 00:00 εγκρίθηκαν 267.342 αιτήσεις.
Έως την 26/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 266.001 αιτήσεις.
Έως την 26/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 264.663 αιτήσεις.
Έως την 25/12/2019 και ώρα 11:00 εγκρίθηκαν 263.529 αιτήσεις.
Έως την 24/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 262.780 αιτήσεις.
Έως την 24/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 259.013 αιτήσεις.
Έως την 23/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 255.674 αιτήσεις.
Έως την 23/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 245.585 αιτήσεις.
Έως την 22/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 241.068 αιτήσεις.
Έως την 22/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 239.344 αιτήσεις.
Έως την 21/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 236.875 αιτήσεις.
Έως την 21/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 232.644 αιτήσεις.
Έως την 20/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 227.484 αιτήσεις.
Έως την 20/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 219.537 αιτήσεις.
Έως την 19/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 211.254 αιτήσεις.
Έως την 19/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 194.576 αιτήσεις.
Έως την 18/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 180.382 αιτήσεις.