Πληροφορίες για το Κοινωνικό Μέρισμα 2019


Νομοθετικό ΠλαίσιοΚοινή Υπουργική Απόφαση για το Κοινωνικό Μέρισμα 2019

Στατιστικά Στοιχεία

Έως την 27/12/2019 και ώρα 00:00 εγκρίθηκαν 267,342 αιτήσεις.
Έως την 26/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 266,001 αιτήσεις.
Έως την 26/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 264,663 αιτήσεις.
Έως την 25/12/2019 και ώρα 11:00 εγκρίθηκαν 263,529 αιτήσεις.
Έως την 24/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 262,780 αιτήσεις.
Έως την 24/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 259,013 αιτήσεις.
Έως την 23/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 255,674 αιτήσεις.
Έως την 23/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 245,585 αιτήσεις.
Έως την 22/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 241,068 αιτήσεις.
Έως την 22/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 239,344 αιτήσεις.
Έως την 21/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 236,875 αιτήσεις.
Έως την 21/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 232,644 αιτήσεις.
Έως την 20/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 227,484 αιτήσεις.
Έως την 20/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 219,537 αιτήσεις.
Έως την 19/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 211,254 αιτήσεις.
Έως την 19/12/2019 και ώρα 10:00 εγκρίθηκαν 194,576 αιτήσεις.
Έως την 18/12/2019 και ώρα 18:00 εγκρίθηκαν 180,382 αιτήσεις.