Πληροφορίες για το Κοινωνικό Μέρισμα

Ενημερωτικά έντυπα

  1. Ν.4579/2018
  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Κοινωνικό Μέρισμα 2018
  3. Δελτίο Τύπου με οδηγίες
  4. Δελτίο Τύπου - Ενημέρωση για την πρώτη πληρωμή
  5. Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το Κοινωνικό Μέρισμα 2018
  6. Δελτίο Τύπου - Ενημέρωση για τη δεύτερη πληρωμή

Υποστήριξη πολιτών – Υποβολή ερωτημάτων

Οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται:

  1. Σε ΚΕΠ για ενημέρωση/διόρθωση ΑΜΚΑ
  2. Στον ΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης
  3. Στον ΟΑΕΔ για θέματα ανεργίας

Σε κάθε περίπτωση για όποιες αλλαγές συμβαίνουν, το σύστημα του κοινωνικού μερίσματος, είτε ενημερώνεται αυτόματα, είτε τα ΚΕΠ και ο ΕΦΚΑ ενημερώνουν υπηρεσιακά την ΗΔΙΚΑ.

Η ΗΔΙΚΑ είναι αναρμόδια και δεν έχει γραφείο για να μπορεί να εξυπηρετήσει κοινό και μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι μηχανογραφικό κέντρο όπου βελτιώνει ή διορθώνει συνολικά το σύστημα ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις που συνήθως λύνουν μαζικά κάποια θέματα που αγγίζουν πολλούς πολίτες.

Για τεχνικά θέματα των αιτήσεων, που δεν αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις και δεν καλύπτονται από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 213-2168380.

Τα τεχνικά προβλήματα θα επιλύονται το συντομότερο δυνατό, οπότε και οι πολίτες που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους θα πρέπει να δοκιμάσουν να την επανυποβάλλουν μετά από μερικές μέρες, και εντός πάντα της σχετικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Παρακαλώ Περιμένετε...